Política de privacitat

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades introduïdes per l’usuari de forma voluntària en el present formulari, formaran part d’un fitxer automatitzat, responsabilitat del Núvol Llar d’Infants SL L’usuari haurà de completar tots els camps del formulari adjunt amb informació veraç, completa i actualitzada, llevat d’aquelles dades que s’indiquin de compliment opcional. En cas contrari El Núvol Llar d’Infants S.L. no podrà atendre la sol·licitud. Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries perquè El Núvol Llar d’Infants S.L. pugui atendre la sol·licitud del usuari, així com per poder remetre-li les comunicacions necessàries per al desenvolupament de la relació entre El Núvol Llar d’Infants S.L. i l’usuari.

Mitjançant l’enviament d’aquest formulari, el remitent dóna el seu consentiment exprés al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix.

El Núvol Llar d’Infants S.L. assegura la confidencialitat de les dades aportades a aquest lloc web i garanteix que en cap cas s’efectuarà comunicacions o cessions a tercers, excepte autorització expressa de l’usuari.

La finalitat del tractament i ús previst serà la de gestionar les sol·licituds de l’usuari, així com poder remetre’ls informació comercial sobre novetats i ofertes dels productes i serveis relacionats amb l’activitat empresarial inclosos a la web www.elnuvoleb.com, per qualsevol canal, inclosos els electrònics.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a El Núvol Llar d’Infants S.L. són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació dels mateixos.

Així mateix, s’informa a l’usuari que les seves dades personals seran emmagatzemades en un servidor ubicat a Espanya.

L’usuari podrà fer valer en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dels que sigui titular, mitjançant notificació per correu electrònic a l’adreça info@elnuvoleb.com, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El Núvol Llar d’Infants SL, d’acord amb els requeriments legalment exigits, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal i ha instal·lat tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per intentar evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 994/1999, d’11 de juliol.

Aquest formulari no utilitza cookies.